Første gang hos oss
Bergen

En tannlege sin visjon er at du som kunde skal glede deg til å gå til tannlegen.

For å kunne gi deg en god opplevelse skal du føle deg sett og hørt av tannlegen, slik at dine behov og ønsker ivaretas. På denne måten blir dine behandlingsbehov løst på en god og forsvarlig måte. I ditt tempo og innenfor dine økonomiske rammer.

Du er i oppmerksomhetens sentrum her hos Tannlegehuset.

Din tannlege i Bergen.

Tannlegene på tannlegehuset bergen

Første gang du er her samler vi oss om tre ting:

Våre tannleger lytter

Du kjenner behovet evt. problemet ditt, og vi lytter til det du forteller oss. Din beskrivelse er en viktig del av undersøkelsen slik at våre tannleger kan gi deg den beste tannbehandlingen.

Vi undersøker

Grundig klinisk og røntgenologisk undersøkelse av tennene dine. Ved behov tar vi foto og avstøpning av tennene.

Vi samtaler og orienterer

  • Vi forteller deg hva vi har funnet. Dette gir deg kunnskap om tilstanden i munnhulen og tennene dine.
  • Tannlegen forklarer mulige behandlingsplaner og gir deg kostnadsoverslag på disse, dersom du ønsker det.
  • Du vil i tillegg bli orientert om eventuelle trygderettigheter.
  • På bakgrunn av tannlegens råd er det nå du som velger hvilken behandling du ønsker å gå videre med.

Velkommen til oss!

All informasjonen er selvsagt taushetsbelagt.

Vi har direkteoppgjør dersom du har rett på trygderefusjon, se eventuelt (www.helfo.no) for mer informasjon.

Tannlegehuset vurderer tilstanden din opp mot regelverket. Dette både informerer vi om og tar oss av.

Du må bare ringe dersom du lurer på noe.